"Bieżące szacunki dotyczące wypełniania przez Polskę kryteriów konwergencji nominalnej wskazują na wypełnienie trzech kryteriów (stabilności cen, stóp procentowych oraz kryterium fiskalnego). Niewypełnione pozostaje kryterium stabilności kursu walutowego (z uwagi na fakt, iż złoty nie został włączony do mechanizmu ERM II)" - napisano.

MF podał, że przez cały ubiegły rok Polska wypełniała kryterium stabilności cen, a w okresie od lutego do listopada 2015 r. znajdowała się w grupie referencyjnej. W lutym 2016 r. średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło -0,6 proc. i, według szacunków Ministerstwa Finansów, było niższe o 1,3 pkt. proc. od wartości referencyjnej.

Według MF kryterium stóp procentowych było wypełnione zarówno przez cały 2015 r., jak i w lutym 2016 r., kiedy to średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 2,8 proc., a tym samym ukształtowała się o 1,8 pkt. proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 4,6 proc. (PAP)