"Uzyskanie ww. zezwolenia stanowiło warunek, od spełnienia którego uzależnione jest przeprowadzenie połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, wskazany w § 2 Uchwały Nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia BGŻ BNPP z dnia 30 marca 2016 r." - czytamy w komunikacie

Pod koniec marca br. akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydowali o połączeniu z Sygma Bankiem.

BGŻ BNP Paribas oszacował synergie związane z połączeniem z Sygma Bankiem na 86 mln zł w 2018 r., w tym synergie kosztowe na poziomie 31 mln zł.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Bank jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)