Strata netto Agrotonu zmniejszyła się r: r do 9,64 mln USD w 2015 r.Warszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Agroton odnotował 9,64 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 80,53 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,68 mln USD wobec 16,33 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,15 mln USD w 2015 r. wobec 58,97 mln USD rok wcześniej.

Agroton Public Limited jest największym producentem nasion słonecznika na Ukrainie, czwartym pod względem wielkości produkcji producentem pszenicy oraz piątym producentem mleka. Prowadzi działalność we wschodniej części Ukrainy. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)