"Biorąc pod uwagę ambitne plany rozwoju Grupy Paged na najbliższe lata i związane z nimi potrzeby finansowe oraz dotychczasową rolę DTP w strukturze finansowania rozwoju Grupy, podjęliśmy decyzję o zakończeniu tej inwestycji i odpowiedzeniu na wezwanie na akcje głoszone przez PRA Group. Środki uzyskane ze sprzedaży akcji DTP zamierzamy przeznaczyć m.in. na inwestycje w przedsięwzięcia, których wzrost możemy w większym stopniu wspierać naszym unikalnym know-how, co przełoży się na osiągnięcie atrakcyjniejszego zwrotu z zaangażowanego kapitału" - powiedział wiceprezes Robert Ditrych, cytowany w komunikacie.

Zamknięcie inwestycji i zaprzestane konsolidowania wyników windykacyjnej grupy wpłynie korzystnie na poziom długu netto Grupy Paged.

Sprzedaż akcji DTP stwarza również pole dla wypłaty akcjonariuszom Paged S.A. dywidendy w rekomendowanej przez zarząd, rekordowej w historii Grupy wysokości 31 mln zł, 2 zł przypadających na jedną akcje spółki, podano również.

Pod koniec marca br. spółka podała, że Paged Capital złożyła zapis na sprzedaż 49,47% akcji DTP na rzecz PRA Group Polska po cenie 4,9 zł za jedną akcję w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DTP.

W połowie marca DTP oceniło, że cena 4,9 zł zaproponowana w wezwaniu na akcję spółki ogłoszonym przez PRA Group Polska odpowiada wartości godziwej spółki, a wezwanie jest zgodne z interesem DTP.

PRA Group Polska pod koniec lutego ogłosiła wezwanie na 100% akcji DTP po cenie 4,9 zł za jedną akcję.

Wcześniej Paged podał, że jego spółka zależna Paged Capitał zawarła umowę z PRA Group Inc. oraz PRA Group Polska, w której zobowiązała się do sprzedaży 17 668 566 akcji DTP, stanowiących 49,47% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, pod warunkiem ogłoszenia wezwania przez PRA.

Podstawowym obszarem działalności spółek z grupy DTP S.A. jest zakup oraz kompleksowa obsługa wierzytelności. Działalność grupy koncentruje się w głównej mierze na zakupie wierzytelności z sektorów bankowego, telekomunikacyjnego i użyteczności publicznej. W marcu 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

PRA Group to międzynarodowa grupa zajmująca się zarządzaniem wierzytelnościami. Na polskim rynku obecna jest od 2014 r. W procesie windykacji na terenie Polski PRA Group korzysta z usług lokalnych podmiotów.

(ISBnews)