Zysk operacyjny wyniósł 256,7 mln zł wobec 243,2 mln zł zysku rok wcześniej.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 307 mln zł w 2015 r. wobec 2 009,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 288,4 mln zł wobec 115,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)