"Rejestracja oznacza, że zgodnie z założeniami mamy duże szanse znaleźć się na parkiecie jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r. Już w maju zamierzamy przeprowadzić emisję prywatną, a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć m.in. na dokończenie naszego najnowszego tytułu 'Serial Cleaner', wykorzystującego technologię real world data" - powiedział prezes Michał Mielcarek cytowany w komunikacie.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 091 200,00 zł i dzieli się na 10 912 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł, podano także.

"Po przeprowadzeniu oferty i uwzględniając program motywacyjny Bloober Team pozostanie akcjonariuszem dominującym w iFun4all" - czytamy w komunikacie.

Po ofercie spółki Bloober pozostanie akcjonariuszem większościowym z udziałem min. 51%. Ok. 20% akcji będzie skierowane do nabycia przez pracowników, a ok. 20% będzie w ofercie. Spółka zakłada, że po ofercie wycena będzie pomiędzy 10 a 15 mln zł, jak informowano wcześniej.

Oferującym w drodze konkursu ofert został wybrany DM BOŚ, podano także w komunikacie.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)