We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 16,32 mln zł.

W połowie kwietnia spółka podała, że zdecydowała o dokonaniu odpisu w wysokości ok. 13 mln zł na należności z kontraktu w RPA z DBT Technologies, który przełoży się na skorygowanie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2015.

Zysk operacyjny wyniósł 8,79 mln zł wobec 32,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r. wobec 862,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,27 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 862 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)