Liczba osób pozostających bez pracy w 19 krajach strefy euro spadła o 2,9 mln od kwietnia 2013 roku, kiedy osiągnęły najwyższy poziom bezrobocia powyżej 12 proc.

Kraje najbardziej dotkniętych kryzysem zadłużeniowym w Europie wracają na ścieżkę ku wzrostom. Spada też szybko bezrobocie w Hiszpanii, Irlandii, Portugalii i na Cyprze. W ubiegłych latach wszystkie te kraje zostały zmuszone do przyjęcia trudnych reform gospodarczych w zamian za międzynarodowymi ratowanie swoich banków lub budżetów rządowych.

- Stopa bezrobocia spada, i to jest pozytywne. Niektóre reformy rynku pracy prawdopodobnie zaczyna przynosić owoce - powiedział Clemente del Lucia, starszy ekonomista w BNP Paribas.

Wyjątkiem pozostaje Grecja. Bezrobocie prognozowane jest na 24,7 proc. w tym roku i 23,6 proc. w 2017 r.

Gospodarka strefy euro zyskała ponad 2,6 miliona miejsc pracy w okresie od kwietnia 2013 roku, ale 16,4 mln ludzi wciąż szuka pracy.

I pomimo pewnego postępu, stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, w marcu wyniosła 21 proc.

- W roku 2015 i na początku 2016 roku, bezrobocie wśród młodzieży nadal spadało w szybszym tempie niż całkowite bezrobocia, ale udział młodych ludzi dotkniętych bezrobociem pozostaje wysoki - poinformowała Komisja Europejska.

Mimo to, prognozy o jednocyfrowym bezrobociu to kolejna pozytywna wiadomość z gospodarki wskazująca, że strefa euro powoli zmierza ku ożywieniu.

Europa korzysta z ultra taniego pieniądza, niskich cen energii, co znajduje odbicie w wydatkach konsumentów oraz rządowego wsparcia dla uchodźców.

>>>Czytaj więcej: Ekspert: Zaczyna brakować rąk do pracy. Bezrobocie spadnie do 9,1 proc. pod koniec 2016 r.

Gospodarka strefy euro wzrosła o 0,6 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału, wyprzedzając zarówno na USA i Wielką Brytanię

Ale ekonomiści twierdzą, że region ma wiele więcej do zrobienia.

- Koniec kryzys na to zbyt duże słowo ... ale tak, strefa euro czyni stałe postępy - powiedział Holger Schmieding, główny ekonomista Berenberg Banku.

>>>Czytaj więcej: Bezrobocie w Polsce na poziomie 6,8 proc. Eurostat podał dane za marzec