W I kw. sprzedaż kredytów detalicznych wyniosła 4,5 mld zł w I kw. i była wyższa o 19% w skali roku. Sprzedaż pożyczek gotówkowych wyniosła 952 mln zł w I kw., co oznacza wzrost o 43% r/r, podano w prezentacji.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 3,4 mld zł w I kw., zaś wolumen tych kredytów wyniósł 20,6 mld zł na koniec marca (wzrost o 20% r/r). Bank podał, że jego udział w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych wyniósł 16,4% na koniec marca, co dało mu 2 pozycję.

Bank podał w prezentacji, że udział portfela nieregularnego w portfelu ogółem (NPL) wyniósł 3,3% wobec 4,5% rok wcześniej, w tym w segmencie detalicznym sięgnął on 1,8%, zaś w korporacyjnym 4,3% w I kw. br.

Koszt ryzyka wyniósł 44 pkt bazowe w I kw. 2016 r. wobec 56 pkt bazowych rok wcześniej i 30 pkt bazowych w IV kw. 2015 r.

Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 56,7% w I kw. br. wobec 59,2% rok wcześniej.

Depozyty klientów wzrosły o 16% r/r, w tym depozyty klientów indywidualnych o 18% do 61,5 mld zł. Depozyty klientów korporacyjnych wzrosły o 13% r/r do 28,2 mld zł na koniec marca.

Środki powierzone przez klientów detalicznych ogółem wyniosły 68,9 mld zł i były wyższe o 14% r/r.

Bank podał w prezentacji, że w I kw. pozyskał 108,4 tys. nowych klientów detalicznych.

Liczba detalicznych rachunków bieżących wyniosła 2,9 mln na koniec marca, w tym 78% to konta direct.

Liczba klientów detalicznych wyniosła 4,08 mln na koniec marca i wzrosła o 275 tys. w skali roku oraz o 65 tys. kwartalnie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)