"Produkcja netto energii elektrycznej w I kwartale 2016 r. wyniosła 13,2 TWh i była o 9% niższa niż rok wcześniej. To efekt mniejszej dyspozycyjności elektrowni opalanych węglem brunatnym w związku z dłuższym czasem postoju bloków w remontach planowanych i modernizacjach" - czytamy w komunikacie.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 3 TWh (wzrost o 5% r/r). Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 30% r/r, dzięki oddaniu do użytku farm wiatrowych o łącznej mocy 218 MW.

Wolumen dystrybucji wyniósł ponad 8,6 TWh (wzrost o 3% r/r), a wolumen energii sprzedanej do odbiorców końcowych 10,7 TWh (wzrost o 9% r/r), podano również.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)