"Żeby dalej skalować biznes w wysokim tempie, potrzebujemy zmiany podejścia - więcej uporządkowania, standaryzacji procesów (zarówno inwestycyjnych, jak i zarządczych), międzynarodowych kompetencji, a także strategii kreowania wartości. Długo zastanawiałem się, czy Paged w obecnej formie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu i doszedłem do wniosku, że należy zupełnie inaczej podejść do strukturalizacji zarządzania organizacją. Dlatego zdecydowałem się przejść do grona rady nadzorczej i zaprosić do zespołu kilka osób, które podzielą się swoimi doświadczeniami oraz pomogą nam w realizacji naszych celów" - czytamy w załączonym do raportu oświadczeniu prezesa.

"Będę rekomendował radzie nadzorczej powołanie na stanowisko prezesa zarządu pana Tomasza Modzelewskiego. Pan Tomasz jest światowej klasy managerem, z ponad 20-letnim, międzynarodowym doświadczeniem w pracy w takich organizacjach jak Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Gilette, a ostatnio Zelmer (obecnie część Bosch Siemens Hausgeraete; BSH)" - napisał również prezes w oświadczeniu.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)