"Perspektywa na resztę roku jest nieustannie pozytywna, choć poziom optymizmy jest bardziej umiarkowany niż 3 miesiące temu" – powiedział Hojka podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że spółka funkcjonuje w otoczeniu zmian regulacyjnych, co ma wpływ na zachowania klientów i pośrednio na wyniki grupy.

"Widzimy zmianę polityki reklamowej spółek Skarbu Państwa. Tutaj mamy do czynienia też raczej ze spowolnieniem tych wydatków, niż z jakimś innym zjawiskiem" - powiedział.

Wskazał, że ze względu na niewielki udział przychodów z tego tytułu, wpływ zmiany tej polityki jest co prawda zauważalny, ale nie fundamentalny. Podobnie wygląda kwestia rezygnacji przez spółki Skarbu Państwa z publikacji ogłoszeń w prasie.

"Na wpływy z tego tytułu patrzymy tak samo, jak na przychody reklamowe. Nie ma to fundamentalnego wpływu, ale jest on zauważalny" - dodał Hojka.

Wskazał też, że tzw. duża ustawa mediowa może mieć jedynie pośredni wpływ na spółkę.

"Zauważamy, ze duże dofinansowanie nadawcy publicznego może mieć wpływ na równowagę reklamową i rynek zakupów contentu" – wyjaśnił.

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową.

(ISBnews)