"W kompleksie powstaną nowoczesne urządzenia zasilania awaryjnego dla trakcji i transportu, energetyki odnawialnej oraz sektora portów morskich. Ważną częścią będzie laboratorium badawczo-rozwojowe wyposażone w najnowsze technologie symulacyjne, projektowe, testowe oraz nowoczesne stanowiska B+R" - powiedział prezes Piotr Szewczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa APS Energia zanotowała spadek wartości portfela zamówień. Na koniec I kwartału Grupa posiadała zamówienia w kwocie 20,8 mln zł do realizacji w 2016 roku. Łączna wartość wygenerowanej sprzedaży i backlog'u po I kwartale 2016 roku wyniosła 31,7 mln zł i była niższa o 34% r/r.

Spółka wciąż odczuwa trudną sytuację na rynkach WNP. Trwający kryzys w znacznym stopniu przełożył się na dewaluację lokalnych walut, a niski kurs rubla wpływa zarówno na wartość realizowanej sprzedaży, jak i zysków generowanych przez spółkę.

"Aby zabezpieczyć negatywne skutki kryzysu, uruchomiliśmy linię montażową w Rosji, gdzie obecnie realizowana jest cześć produkcji urządzeń dostarczanych do lokalnych kontrahentów. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć część kosztów związanych z zakupem komponentów, montażem oraz logistyką" - powiedział także Szewczyk.

W I kw. 2016 APS Energia wypracowała 10,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 13,4 mln rok wcześniej. Producent w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odnotował stratę w wysokości 2,8 mln zł, EBITDA wyniosła natomiast -2,2 mln zł.

"Wpływ na osiągnięte w I kwartale 2016 r. wyniki miały niższy poziom przechodzącego portfela zamówień z roku poprzedniego oraz wartości kursów walut wschodnich, w szczególności RUB i KZT, w stosunku do poziomów sprzed roku. Trzeba pamiętać, że historycznie Grupa APS Energia notowała najniższe wyniki z reguły w pierwszym jego kwartale. W minionym okresie spółka poniosła również wydatki związane zrealizacją strategii, która przewiduje intensyfikację działalności na nowych rynkach: m.in. w USA, Iranie i Turcji, a także poszerzania oferty produktowej" - skomentował Szewczyk.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2015 r.

(ISBnews)