"Na 1 kwietnia 2016 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła około 4,65 mld zł, z czego około 1,55 mld zł przypada do realizacji w 2016 roku, 1,9 mld zł w roku 2017, zaś pozostała część o wartości około 1,2 mld zł przypada na rok 2018 i lata późniejsze. Największy udział w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego - 92%. Drugim co do wielkości segmentem w portfelu jest segment gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw - 8%. Pozostałe segmenty nie mają istotnego znaczenia" - czytamy w komunikacie.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)