Strata operacyjna wyniosła 2,99 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6,18 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 15,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 2,91 mln zł wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Simple jest producentem rozwiązań informatycznych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000 r.

(ISBnews)