Jedno jednostkowe prawo poboru upoważnia do nabycia ok. 0,7778 akcji nowej emisji. Do objęcia 1 nowej akcji potrzeba zatem ok. 1,2857 jednostkowych praw poboru. Od 25 do 27 maja 2016 r. prawa poboru Alior Banku będą notowane na warszawskiej giełdzie, jako odrębny papier wartościowy.

"Dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r., 19 maja br. to ostatni dzień, w którym nabycie istniejących akcji Alior Banku na GPW umożliwia uzyskanie prawa poboru. Jednostkowe prawa poboru będzie można kupić lub sprzedać na giełdzie od 25 do 27 maja 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie przyjmowane będą zapisy dodatkowe - mogą je składać inwestorzy, którzy będą akcjonariuszami Alior Banku na koniec 23 maja br. (także wówczas, gdy zdecydują się sprzedać przysługujące im prawa poboru). Akcje, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru, zostaną przydzielone inwestorom uczestniczącym w zapisach dodatkowych, podano także.

18 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku, który został sporządzony w związku z planowaną emisją nowych akcji o wartości 2,2 mld zł.

>>> Czytaj też: Niespodzianka. Podatek bankowy wszedł i… zahamował wzrost cen usług finansowych

"Konsekwentnie realizujemy strategię dynamicznego rozwoju Alior Banku, której ważnym elementem jest aktywny udział w konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF umożliwia nam przeprowadzenie emisji akcji z prawem poboru w zakładanym terminie. Pozyskane środki, zgodnie z zapowiedziami, przeznaczymy na zakup wydzielonej części Banku BPH. Wzmocnimy także kapitały własne, dzięki czemu będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój połączonego banku, utrzymując wskaźniki kapitałowe na adekwatnym poziomie" - powiedział prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, z emisji nowych akcji Alior Bank zamierza pozyskać 2,2 mld zł. Środki te pozwolą sfinansować planowany zakup wydzielonej części Banku BPH oraz wzmocnią kapitały własne połączonego banku.

Przydział akcji objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych przewidywany jest na 10 czerwca, a rozpoczęcie notowań praw do akcji na GPW - ok. 23 czerwca, podano także w komunikacie.

Bank Zachodni WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan są globalnymi współkoordynatorami, współprowadzącymi księgę popytu i współgwarantami oferty. BZ WBK pełni jednocześnie funkcję oferującego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest lokalnym współprowadzącym księgę popytu i współgwarantem oferty.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

>>> Czytaj też: Pieniądze to nie wszystko, w biznesie najważniejsze jest zaufanie. Wywiad z prezesem PKO BP [WIDEO]