Wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski wyjaśnia, że chodzi o rozpoczęcie dyskusji na ten temat, m.in. w kontekście mówiącej o takim rozwiązaniu dyrektywy unijnej.

„To pewnego rodzaju wywołanie tematu, dyskusji. Mówi się o elektrycznych pojazdach, rozwoju, innowacjach, a potem coś się w Polsce dzieje po swojemu. Zwłaszcza że w tej dyrektywie (UE - PAP) są te kwestie zawarte" - powiedział PAP Żuchowski podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wiceminister nawiązał do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta ustanawia wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, m.in. w zakresie punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych.

„Polska może mówić o innowacyjności, konkurencyjności dużo, ale jeżeli nie zastymuluje tego, to trudno faktycznie mówić, że to robimy” - zaznaczył wiceminister infrastruktury i budownictwa. „Podejmujemy tematy, bez względu na to, czy one dzisiaj będą żyły, czy za pięć lat” - wskazał dodając, że wobec słabego rozwoju rynku e-mobilności w Polsce proponowane rozwiązania zaczynałyby obowiązywać po okresie dwóch lat.

Wskazał też, że ponieważ kwestie rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, również w zakresie punktów ładowania dla samochodów elektrycznych pozostają z zasady w gestii ministerstwa energii, byłby to rodzaj działania wspierającego, wynikającego z wielowątkowego postrzegania zagadnienia.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie został skierowany do konsultacji publicznych w poniedziałek. Dokument określa wytyczne dla wszystkich nowych budynków i ich otoczenia.

Jeden z proponowanych punktów rozporządzenia zakłada, że „parkingi zlokalizowane przy budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposaża się w punkty ładowania pojazdów elektrycznych, jeżeli: budynek zlokalizowany jest w miejscowości liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców, w tej miejscowości zarejestrowano powyżej 60 tys. pojazdów, a skupienie zarejestrowanych pojazdów w tej miejscowości wynosi powyżej 400 pojazdów na 1 tys. mieszkańców”.

Podobne punkty ładowania pojazdów elektrycznych proponowane są w garażach „stanowiących samodzielne obiekty budowlane lub części budynku użyteczności publicznej lub części budynku mieszkalnego wielorodzinnego” - o ile budynek zlokalizowany jest w miejscowości liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców, w tej miejscowości zarejestrowano powyżej 60 tys. pojazdów, a liczba zarejestrowanych pojazdów w tej miejscowości wynosi powyżej 400 pojazdów na 1 tys. mieszkańców.

Jeden z proponowanych nowych punktów rozporządzenia wskazuje, że "w ustępach ogólnodostępnych w budynkach: stacji paliw, gastronomii, handlu o powierzchni całkowitej powyżej 1000 m kw., powinno znajdować się stanowisko przewijania dzieci”.

O proponowanych zmianach w rozporządzeniu napisał w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

>>> Czytaj też: To jest ten Mercedes w Polsce czy nie? Niemcy chcą ugrać jak największą pomoc od państwa