Skonsolidowany zysk netto ogółem w I kw. 2016 r. wyniósł 0,57 mln euro wobec 2,1 mln euro straty rok wcześniej.

"Dobrą działalność gospodarczą Grupy Gorenje w ostatnim kwartale 2015 roku kontynuowano w pierwszym kwartale 2016 roku, który zakończył się zyskiem w wysokości 0,6 mln euro, co jest znacznie lepiej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pozytywnie wpłynął na to wzrost sprzedaży małych i dużych urządzeń gospodarstwa domowego, jak również korzystne zmiany w strukturze sprzedaży, zarówno z punktu widzenia marek i produktów, jak i geograficznego" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 6,77 mln euro wobec 4,46 mln euro zysku rok wcześniej. EBITDA wyniósł 18,5 mln euro, co stanowi ponad 17% więcej niż przed rokiem.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,46 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 267,93 mln euro rok wcześniej.

"Jeżeli chodzi o Europę Wschodnią, sprzedaż wzrosła w Słowenii, na Węgrzech, w Słowacji, Rumunii, Bułgarii, Czarnogórze i Macedonii. Znaczący wzrost osiągnięto również na rynkach Rosji i Ukrainy (ponad 30 %), gdzie przekroczono planowane przychody ze sprzedaży i osiągnięto wzmocnienie pozycji rynkowej" - czytamy dalej.

Na zachodzie Europy na wyróżnienie zasługuje wzrost sprzedaży w Holandii, gdzie uzyskiwany jest udział w rynku. Więcej sprzedaży wygenerowano również w Ameryce Północnej, na Kaukazie, w Azji i Brazylii, co przyczynia się do zmniejszenia zależności od rynków europejskich, podano także.

"W uzyskaniu poprawy struktury sprzedaży duże znaczenie miało zwiększenie udziału urządzeń innowacyjnych i premiowych oraz wyrobów premiowych marek handlowych Asko i Atag. Sprzedaż małych urządzeń gospodarstwa domowego wzrosła o ponad 18%" - napisano też w komunikacie.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Ok. 92% jej przychodów generowanych jest w Europie. Głównymi rynkami są Niemcy, Rosja, kraje Beneluksu, Ukraina, Skandynawia, Czechy, Słowenia i Europa Południowo-Wschodnia. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Lublanie.

(ISBnews)