Tym samym Mostostal zwiększył do poziomu 99,04% udział w kapitale zakładowym oraz do 96,56% udział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników Biprohut.


"Powyższa transakcja stanowi realizację założeń przyjętych przez radę nadzorczą w dniu 11 lutego 2013 r. dot. reorganizacji grupy kapitałowej Mostostal Zabrze S.A., mających na celu między innymi rozwój kompetencji projektowych w ramach grupy kapitałowej poprzez utworzenie silnej jednostki technologiczno-projektowej na bazie funkcjonującego w ramach Grupy PI Biprohut" - czytamy w komunikacie.

Biprohut świadczy kompleksowe usługi inżynierskie we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego w budownictwie przemysłowym, ogólnym i specjalistycznym (hutnictwo, energetyka, gospodarka komunalna, ochrona środowiska).

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)