"Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie i T-matic Systems S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku mając na uwadze dotychczasowy przebieg sporów i zaprezentowaną argumentację stron informują, że toczące się rozmowy mogą doprowadzić do ugodowego rozwiązania" - czytamy w oświadczeniu.

Możliwość wypracowania kompromisu potwierdza prezes Arcusa Michał Czeredys.

"Od samego początku pracujemy nad znalezieniem polubownego sposobu rozwiązania sprawy. Co ważne, obecny zarząd Energa-Operator również jest zainteresowany wypracowaniem kompromisu korzystnego dla obu stron" - powiedział Czeredys, cytowany w materiale.

Między konsorcjum spółek Arcus oraz T-matic Systems a Energa-Operator od października 2015 roku trwa spór o umowę na dostawę ponad 410 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej wraz z usługą wdrożenia infrastruktury pomiarowej. To największe wdrożenie inteligentnych liczników energii elektrycznej (tzw. smart metering) w Polsce i jedno z największych w Europie. Strony nie mogły dojść do porozumienia w zakresie zakończenia projektu i jego finalnego rozliczenia, dlatego sprawa trafiła do sądu.

Instalacji inteligentnych liczników wymagają unijne dyrektywy - zgodnie z pierwotnymi założeniami do 2020 roku 80% odbiorców energii w Polsce pobierających prąd od każdego dostawcy będzie musiało mieć zainstalowany inteligentny licznik energii.

Grupa Arcus to jeden z największych na rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)