"Wraz ze złożeniem planu rozwoju złoża, dokonano ostatecznego wyboru lokalizacji dla infrastruktury powierzchniowej, który będzie uwzględniony zarówno w uzyskiwaniu planu zagospodarowania przestrzennego, jak i we wniosku o zgodę środowiskową dla Lublin Coal Project" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że rozpoczęły się starania o uzyskanie podłączenia przyszłej kopalni do sieci energetycznej, a planowane połączenie kolejowe zostało włączone do strategii rozwoju regionu lubelskiego.

W marcu br. spółka zapowiadała, że budowę kopalni rozpocznie w 2018 r. Harmonogram zakłada pierwszą produkcję w 2022 r.

Opublikowane w marcu wstępne studium wykonalności (Pre-Feasibility Study) Lublin Coal Project potwierdza żywotność techniczną i solidną ekonomię tego projektu przy zakładanym capex na poziomie 631,7 mln USD, średnim poziomie EBITDA 348 mln USD, kosztach gotówkowych 25 USD/t i produkcji netto 6,34 mln t/rok.

Prairie Mining Limited jest spółką eksploracyjno-wydobywczą realizującą projekt w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka zakończyła program rozpoznawczy, a dokumentacja geologiczna sporządzona przez spółkę została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW we wrześniu 2015 r.