Konsensus PAP zakładał wzrost wskaźnika PMI w maju do 51,5 pkt.

"W maju odczyt wskaźnika PMI zasygnalizował poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym dwudziesty miesiąc z rzędu, wzrastając z kwietniowego poziomu 51,0 do 52,1 i rejestrując umiarkowane tempo wzrostu, szybsze niż średnia z długoterminowych badań (50,3). Wszystkich pięć subindeksów miało pozytywny wpływ na majowy wynik" - napisano w komunikacie.

"Według najnowszych badań PMI przeprowadzonych przez Markit, w maju tempo wzrostu w polskim sektorze przemysłowym przyspieszyło, po gwałtownym spowolnieniu zarejestrowanym w kwietniu. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień oraz poziom zatrudnienia rosły znacznie szybciej. Mimo to, ogólne warunki gospodarcze były słabsze niż trend zaobserwowany dla 2015 r." - napisano w komunikacie.

Autorzy raportu wskazują, że ostatnie badania wykazały również presję inflacyjną na koszty produkcji, która nastąpiła po długotrwałym okresie spadków cen.

"Koszty poniesione przez producentów zwiększyły się pierwszy raz od dziewięciu miesięcy i zarazem najszybciej od października 2013. W konsekwencji, ceny wyrobów gotowych wzrosły w największym tempie od czterech lat" - napisano.

Z komunikatu wynika, że w zeszłym miesiącu liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów zwiększyła się dwudziesty raz z rzędu.

"Tempo ekspansji przyspieszyło od kwietnia i było nieco szybsze niż średnia z długoterminowych badań. Ogólny wzrost wspierany był szybkim napływem zamówień eksportowych" - napisano.

"Wzmożony napływ nowych zamówień doprowadził w maju do dalszego, nieco przyspieszonego wzrostu wielkości produkcji, opartej również na zawartych wcześniej kontraktach. W rezultacie poziom zaległości gwałtownie się obniżył. Tymczasem ogólny poziom zapasów wyrobów gotowych spadł siódmy miesiąc z rzędu, co wiązano ze zwiększoną sprzedażą" - dodano.

"W maju poziom zatrudnienia wzrósł rekordowy trzydziesty czwarty miesiąc z rzędu, w związku ze wzmożonym napływem zamówień oraz restrukturyzacją firm. Tempo tworzenia nowych miejsc pracy przyspieszyło po najsłabszym od 17 miesięcy wyniku zarejestrowanym w kwietniu i uzyskało drugą najwyższą wartość od dziesięciu miesięcy" - napisano.

Według Markit majowe dane ponownie wykazały ożywiony popyt na środki produkcji, co pociągnęło za sobą wzrost aktywności zakupowej oraz zapasów pozycji zakupionych.

"Mimo to, w obu przypadkach tempo wzrostu było nieznaczne. Czas dostaw był najdłuższy od lipca 2011" - napisano.

W maju koszty produkcji zwiększyły się najszybciej od 31 miesięcy, co wiązało się z osłabieniem złotego oraz wyższymi cenami stali.

"Był to pierwszy wzrost od dziewięciu miesięcy. W konsekwencji producenci podnosili ceny swoich produktów najszybciej od stycznia 2012" - napisano.

Markit PMI Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. Jest on kalkulowany na podstawie pięciu subindeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze. (PAP)