"Trudno będzie doścignąć zeszły rok ze względu na ceny i marże" - powiedział Jasiński dziennikarzom.

Dodał jednak, że czas pokaże, jak będzie wyglądało otoczenie makroekonomiczne w dalszej części roku.

W 2015 r. PKN Orlen odnotował 2 837 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5 811 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)