Wcześniej prognozowano, że PKB w I kw. kdk wzrósł o 0,5 proc.

Rdr PKB w strefie euro wzrósł w I kw. o 1,7 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 1,5 proc.(PAP)