W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,4% i wyniosło 4166,28 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 5733,6 tys. osób, podano w komunikacie.

Trzynastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 2,8-2,9% r/r, przy średniej na poziomie 2,81% r/r w maju (wobec wzrostu o 2,8% r/r w kwietniu br.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w maju zwiększyły się o 3,8-5% r/r, przy średniej na poziomie 4,4% r/r (wobec 4,6% wzrostu w kwietniu br.).

Zwiastun wyższej konsumpcji prywatnej

"W efekcie w kolejnych kwartałach oczekujemy przyspieszenia wzrostu konsumpcji prywatnej, która będzie najważniejszym motorem wzrostu PKB w II kwartale bieżącego roku" – analityk Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski.

"Wysokie tempo wzrostu dochodów ludności będzie wspierało konsumpcję prywatną na przestrzeni 2016 r." – analitycy Banku Zachodniego WBK.

"Biorąc pod uwagę powyższe podtrzymujemy nasze oczekiwania wyraźnego przyspieszenia dynamiki PKB już od II kw., po wyraźnym spowolnieniu w I kw. z tytułu skokowego wzrostu spożycia gospodarstw domowych" – analitycy BOŚ Banku.

>>> Czytaj też: Brexit zaszkodzi UE, ale prawdziwym szokiem będzie dla niej "Bremain"