"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mirbudu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zysk netto w kwocie 10 213 920,31 zł za 2015 rok postanawia w całości wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)