"ZWZ Ailleron postanowiło zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 2 005 000,00 zł, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Ailleron (dawniej Wind Mobile) jest integratorem i dostawcą autorskich rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających operatorom mobilnym oferowanie nowoczesnych usług i generowanie dodatkowych przychodów. Pod koniec września 2015 roku firma zadebiutowała na głównym rynku GPW, przechodząc z NewConnect.

(ISBnews)