Kwota powyższa, według uchwały, wynika z zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15,46 mln zł pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości -6,592 mln zł, dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Grupa Auto Partner jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych. Współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata.

(ISBnews)