"Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownej uchwały zarządu oraz zaoferowane [...] poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów" – czytamy w komunikacie.

Są to obligacje na okaziciela, oprocentowanei, z terminem wykupu na dzień 26 lipca 2017 r. Mają formę dokumentu.

Obligacje nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst, podano także.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)