"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA informuje, że dzisiaj podjął decyzje o zamiarze nabycia akcji własnych w celu umorzenia zgodnie z Art. 359 i Art. 362 par. 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych i skierował odpowiedni wniosek do walnego zgromadzenia akcjonariuszy" – czytamy w komunikacie.

Łączna cena nabywanych akcji własnych będzie nie wyższa niż 750 mln zł, a nabycie sfinansowane będzie ze środków, które zgodnie kodeksem spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

"W ocenie zarządu spółki, maksymalna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych nie przekracza możliwości finansowych spółki i uwzględnia jej potrzeby płynnościowe" – czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

(ISBnews)