Jednocześnie Grupa uzgodniła dziesięcioletni kontrakt outsourcingowy z SIA na usługi przetwarzania transakcji kartowych.

"Transakcja wygeneruje dla UniCredit około 440 mln euro kapitału netto w 2016 r. przy oczekiwanym pozytywnym wpływie na współczynnik CET1 liczony dla całego biznesu o około 12 pb" – czytamy w komunikacie.

Transakcja powinna zostać sfinalizowana do końca 2016 r.

W ramach sprzedawanych aktywów rozliczane są transakcje przy użyciu 13,5 mln kart, 200 tys. punktów sprzedaży i 12 tys. bankomatów we Włoszech, Austrii i Niemczech. W 2015 przychody pro forma z tej działalności wyniosły 108 mln euro, a marża EBITDA 38%.

W ramach działalności zatrudnionych jest 400 osób we Włoszech, Austrii, Niemczech i Rumunii. Pracownic przejdą do SIA po zamknięciu transakcji, podano także.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.

(ISBnews)