"Zawarcie umowy sprzedaży jest rezultatem zakończenia przez emitenta działalności listowej w segmencie przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce […] oraz związane jest z potrzebą restrukturyzacji Bezpieczny List Sp. z o. o." - czytamy w komunikacie,

Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem umowy sprzedaży w księgach emitenta wynosi 5 tys. zł. Nie istnieją powiązania pomiędzy emitentem i jego osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi, a nabywcą, podano także.

W lipcu br. InPost poinformował, że podjął decyzję o zakończeniu działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych tradycyjnych, tj. przesyłek innych niż przesyłki e-commerce. InPost wskazał, że decyzja została podjęta po szczegółowej analizie modelu tej działalności oraz w oparciu o efekty podejmowanych uprzednio przez spółkę działań restrukturyzacyjnych segmentu listowego, które wprawdzie przyniosły oszczędności na poziomie oczekiwanym przez zarząd, ale z uwagi na drastyczny spadek przychodów oraz brak możliwości dalszej redukcji kosztów, okazały się niewystarczające do osiągnięcia założonych rezultatów.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. 

>>> Czytaj też: InPost rezygnuje z obsługi tradycyjnych przesyłek listowych