Zysk EBIT wyniósł 5,03 mld CZK wobec 9,27 mld CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,02 mld CZK w II kw. 2016 r. wobec 50,33 mld CZK rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 13,63 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,38 mld CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 98,9 mld CZK w porównaniu z 104,52 mld CZK rok wcześniej. EBITDA spadła do 33,1 mld CZK z 35,52 mld CZK rok wcześniej, co było efektem niższych cen wytwórczych energii.

"Udało nam się rekompensować negatywny wpływ przedłużających się kontroli w elektrowniach atomowych zwiększoną efektywnością produkcji energii w elektrowniach węglowych, dzięki zyskom z tradingu" - powiedział prezes ČEZ Daniel Beneš, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 16,78 mld CZK wobec 26,27 mld CZK zysku rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)