Mex Polska

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Mex Polska związany z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu akcji serii E, podała spółka. >>>>  

KGHM 

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź oddelegowała członków rady Dominika Hunka i Michała Czarnika do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie inwestycji spółki poza granicami Polski, podała spółka. "Podstawową przesłanką podjętych działań Rady nadzorczej spółki jest wsparcie zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w bieżących pracach oraz wzmocnienie nadzoru nad kluczowymi aktywami zagranicznymi" – czytamy w komunikacie. Czynności samodzielnego nadzoru wykonywane będą od 12 sierpnia do 30 października 2016 r., podano także.

PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 115 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 621 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało niższe r/r wyniki w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie w I poł. 2016 r. Jednocześnie odnotowano poprawę w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, podała spółka. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przed końcem roku powinno zdecydować o dalszych losach projektu łupkowego, poinformował prezes Piotr Woźniak. Według niego, dotychczasowe testy wypadają miernie. >>>> 

Możliwe do uzyskania warunki akwizycji zagranicznych byłyby obecnie niekorzystne dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), poinformował prezes Piotr Woźniak.>>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może zrefinansować zapadające euroobligacje obligacjami polskimi, poinformował wiceprezes ds. finansowych Bogusław Marzec.>>>> 

Bank Handlowy   

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) chce uznania Banku Handlowego za instytucje o znaczeniu systemowym oraz nałożenia na bank na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,25% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. >>>>  

Agora 

Agora odnotowała 5,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Agora szacuje, iż w całym 2016 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce może wzrosnąć w przedziale od 2 do 4%, podała spółka. >>>>  

Agora podtrzymuje cele finansowe i plany inwestycyjne w ramach poszczególnych segmentów Grupy, poinformował prezes Bartosz Hojka.>>>>  

Bank BPH 

Bank BPH odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

ZM Ropczyce 

ZM Ropczyce odnotowały 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 3,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZPC Otmuchów 

ZPC Otmuchów odnotował 37,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2016 r. i 116,6 mln zł skonsolidowanych przychodów według wstępnych danych. Na wyniki wpływ miał odpis aktualizujący wartość aktywów w wysokości 36,9 mln zł na poziomie sprawozdania skonsolidowanego >>>>  

AmRest Holdings 

AmRest Holdings SE odnotował 76,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 52,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Astarta Holding 

Astarta Holding odnotowała 75,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 22,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Hutmen 

Hutmen odnotował 9,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Serinus Energy 

Serinus Energy odnotował 3,99 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,05 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

CDRL 

CDRL odnotowało 5,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Getin Holding 

Getin Holding odnotował 168 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 38,89 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Getin Holding spodziewa się, że jego wyniki finansowe za II półrocze będą lepsze od osiągniętych w pierwszych 6 miesiącach tego roku, jednak zagrożeniem dla ich realizacji jest niespokojna sytuacja polityczna na wschodzie Europy, poinformował prezes Piotr Kaczmarek.>>>> 

CD Projekt 

"Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku" pojawi się w sprzedaży 30 sierpnia w wersjach na PC, Xbox One i PlayStation4, podał CD Projekt. Jednocześnie ruszyła przedsprzedaż tytułu.>>>>  

Talanx 

Talanx odnotował 179 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 60 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Talanx podtrzymuje, że w 2016 r. powinien osiągnąć zysk netto w wysokości ok. 750 mln euro, podała spółka.>>>> 

Grupa Lotos 

Dwa tankowce z 2 mln baryłek ropy irańskiej zamówionej przez Grupę Lotos dotrą do Gdańska 14 sierpnia br., podała spółka. >>>>  

Mercor 

Mercor odnotował 3,6 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (1 kwietnia - 30 czerwca 2016 r.) wobec 1,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pharmena

Pharmena miała w II kw. 2016 r. 4,4 mln zł jednostkowych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9% r/r), 0,52 mln zł jednostkowego zysku operacyjnego (wzrost o 34% r/r) i 0,43 mln zł jednostkowego zysku netto (wzrost o 72% r/r), podała spółka. >>>>  

Grupa Recykl 

Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl w I półroczu br. wzrosły do 19,49 mln zł z 17,45 mln zł rok wcześniej, przy zysku EBITDA i netto rzędu odpowiednio: 4,55 mln zł i 1,47 mln zł (w porównaniu do 4,52 i 1,5 mln zł. w I półroczu 2015 roku), poinformowała spółka. >>>>  

Ronson Development 

Ronson Development sprzedał już ponad 500 z 662 mieszkań dostępnych na osiedlu Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka. >>>>  

Unimot 

Unimot podniósł prognozę skonsolidowanych przychodów za 2016 r. o 24,1% do 2 mld zł, wyniku EBITDA o 25,2% do 33,8 mln zł i zysku netto o 33,3% do 20 mln zł, podała spółka. >>>> 

Auto Partner 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 61,11 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała spółka. >>>>