Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 37,6 mld euro wobec nadwyżki 16,5 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 15,4 mld euro - podał EBC. (PAP)