"Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 653,4 mln zł, co oznacza spadek o ok. 13% w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (69%), w dalszej kolejności Wytwarzanie (21%) i Sprzedaż (17%). Osiągnięta w I półroczu 2016 r. marża EBITDA wyniosła 18,5% i była niższa o ok. 2 pkt proc. w porównaniu do I półrocza 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Segment Wydobycie odnotował stratę EBITDA na poziomie 169,25 mln zł wobec 157,9 mln zł straty w I poł. 2015 r. Strata segmentu wynikała z niskich wolumenów produkcji i cen sprzedaży węgla, co nie pozwoliło segmentowi na osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego, ani w spółce Tauron Wydobycie, ani w Nowych Brzeszczach Grupa Tauron.

W segmencie Wytwarzanie EBITDA wyniosła 353,96 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 466,4 mln zł rok wcześniej.

"Niższy wynik segmentu Wytwarzanie był przede wszystkim pochodną niedoboru nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 w stosunku do zrealizowanej emisji i wynikającymi z tego wyższymi kosztami segmentu" - czytamy dalej.

W segmencie Sprzedaży EBITDA wyniosła 279,8 mln zł wobec 335,15 mln zł rok wcześniej, na co znaczący wpływ miał spadek sprzedaży detalicznej (o 2,4 TWh) z powodu niższego zapotrzebowania na energię.

Spadek EBITDA segmentu Dystrybucji do 1 147,6 mln zł w I poł. 2016 r. z 1 242,66 mln zł rok wcześniej wynikał natomiast w dużym stopniu z obniżenia średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych.

Ogółem zysk EBITDA w I poł. br. wyniósł 1 653,41 mln zł wobec 1 907,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)