W sierpniu OFE otrzymały 243,2 mln zł. W 2016 roku OFE otrzymały 2.014,6 mln zł.

Średnia przekazana składka w tym transferze wyniosła 109,35 zł, przy średniej dla 2016 roku 64,11 zł. (PAP)