Zysk operacyjny wyniósł 2,92 mln zł wobec 11,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,66 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 35,6 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 13,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 22,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 72,89 mln zł w porównaniu z 73,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 9,34 mln zł wobec 17,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)