"Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zawarta zostanie w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku, z opcją wydłużenia tego terminu o 3 miesiące w określonych w umowie przedwstępnej okolicznościach. Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających polegających na uzyskaniu przez sprzedającego zamiennego pozwolenia na budowę oraz wyrażeniu przez sprzedającego zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na kupującego. Warunki zawieszające zastrzeżone są na korzyść kupującego, w związku z czym ma on prawo żądać zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości również w sytuacji nieziszczenia się warunków" - czytamy w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)