Strata operacyjna wyniosła 1,15 mln zł wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Redan poprawiła wynik na poziomie sprzedaży o 0,3 mln zł i tym samym osiągnęła stratę w wysokości - 0,8 mln zł. Jest to bezpośrednim efektem złego wyniku osiągniętego przez Grupę w pierwszym kwartale 2016 roku -7,1 mln zł (pogorszenie w ujęciu r/r o 3,7 mln zł) oraz znaczącej poprawy wyniku w drugim kwartale 2016 roku, kiedy wyniósł on 6,3 mln zł (poprawa w ujęciu r/r o 4 mln zł)" - czytamy raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,54 mln zł w 2016 r. wobec 255,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 3,88 mln zł wobec 21,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. ogółem powierzchnia sieci sklepów Grupy Redan wyniosła ok. 84,6 tys. m2 (369 sklepów własnych) na rynku dyskontowym w kraju i za granicą, co oznacza wzrost o ok 20% r/r, i ok. 42,2 tys. m2 (355 sklepów - w tym 35 własnych i 245 franczyzowych oraz 75 multibrandowych kornerów franczyzowych) na krajowym i zagranicznym rynku modowym, co oznacza przyrost o ok. 2% r/r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)