Strata operacyjna wyniosła 1,18 mln zł wobec 6,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,08 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 2,64 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,3 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9,73 mln zł w porównaniu z 5,63 mln zł rok wcześniej.

Strata netto jest związana z kosztami wdrożenia kolejnych dwóch marek odzieżowych, opracowaniem dla nich strategii marketingowych
i uruchomieniem nowego silnika do zarządzania platformami sklepowymi. "Wszystkie wydatki związane z opracowaniem nowych rozwiązań dedykowanych segmentowi odzieżowemu zostały potraktowane jako koszty operacyjne i w całości zostały odniesione na wynik finansowy I półrocza 2016 r. Poniesione wydatki mają na celu przygotowanie Grupy do intensywnego rozwoju w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

"W I półroczu udział naszego segmentu odzieżowego po raz pierwszy przekroczył połowę przychodów Grupy. Osiągnięte wyniki dowodzą, że przyjęta strategia, zgodnie z którą za kluczowe aktywo Grupy uznajemy spółkę Sugarfree i dalszy rozwój na rynku e-commerce poprzez budowę portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych marek własnych, doskonale się sprawdza" – powiedziała prezes Monika Englicht, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 1,09 mln zł wobec 6,04 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa HubStyle (dawniej Grupa Nokaut) jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)