"Zakładamy w IV kwartale pozyskanie z instrumentu dłużnego 300 mln zł" - powiedział Ostrowski podczas konferencji prasowej.

W rozmowie z dziennikarzami wyjaśnił, że będzie to emisja obligacji w ramach obowiązującego programu, a obligatariuszem może zostać krajowa instytucja finansująca.

"Rozmowy są zaawansowane, są w toku. Idea jest taka, żeby to była jedna instytucja" - powiedział wiceprezes.

Wczoraj JSW podała, że osiągnęła porozumienie z obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie i uzgodniła warunki dalszej swojej działalności oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln zł oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld zł), wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)