"Tak. Jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni" - powiedział pełniący obowiązki prezesa Per Skoglund podczas konferencji prasowej, pytany czy spółka podtrzymuje swoje oczekiwania co do wyniku całego 2016 r.

Pod koniec marca zarząd Arctic Paper informował, że poprawa wyników osiągnięta w roku ubiegłym definitywnie będzie powtórzona w tym roku. Spółka spodziewała się, mimo bardzo ostrożnych założeń, optymistycznych wyników w 2016 r. m.in. dzięki kontynuacji program poprawy efektywności. Grupa nie wykluczała też osiągnięcia w tym roku 3 mld zł przychodów, ale - jak podkreślała - były to oczekiwania ostrożne.

Natomiast w maju Arctic poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad refinansowaniem istniejącego zadłużenia finansowego spółki i jej spółek zależnych wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek oraz pozyskaniem alternatywnego finansowania.

"Negocjacje w tej sprawie cały czas trwają, są w fazie intensywnej" - powiedział Skoglund.

Rozważane finansowanie zakłada pozyskanie środków poprzez: emisję lub emisje obligacji denominowanych w PLN, które miałyby zostać wyemitowane przez spółkę w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł (program emisji obligacji) lub nadrzędne kredyty terminowe i odnawialne do łącznych kwot 85 700 000 euro oraz 47 000 000 zł, które miałyby zostać udzielone spółce przez grupę banków lub instytucji kredytowych.

"To by była kombinacja [źródeł finansowania], nie chcielibyśmy uzależniać się tylko od jednego źródła finansowania, to jest tylko obligatariuszy lub tylko od banków komercyjnych. Ze względu, że ta struktura jest dość trudna, jeszcze nie możemy ogłosić sukcesu. Mam nadzieję, że to kwestia czasu" - wskazała członek zarządu i dyrektor finansowa Małgorzata Majewska-Śliwa.

W I poł. 2016 r. spółka miała 16,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 18,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 499,83 mln zł w porównaniu z 1 459,35 mln zł rok wcześniej.

Bez uwzględnienia Rottneros, przychody ze sprzedaży za II kwartał wyniosły 539,6 mln zł, a za całe I półrocze 2016 osiągnęły poziom 1 129,4 mln zł. Oznacza to, że nastąpiła poprawa w porównaniu z analogicznymi okresami 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły odpowiednio 513,6 mln zł i 1 076,7 mln zł i). Wzrost EBITDA o 34 mln zł (I półrocze) i o 29,2 mln zł (II kwartał) to według spółki kolejne dowody na stabilny początek 2016 roku.

Całkowity wolumen produkcji w II kwartale 2016 r. wyniósł 158 tys. ton i był wyższy o 4,6% r/r. Wolumen produkcji w I półroczu 2016 roku był natomiast wyższy o 0,7% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)