MOT zamierzała przeprowadzić badanie podaży w 100 krakowskich restauracjach, hotelach, biurach podróży i muzeach, by ustalić wpływ ŚDM na gospodarkę miasta i na ruch turystyczny. Liczyła, że rozpoczęte na początku sierpnia analizy potrwają miesiąc, jednak spotkała się z niechęcią ze strony ankietowanych i jest zmuszona przedłużyć badanie.

„Spotkaliśmy się z pytaniami: po co są te ankiety? Przedsiębiorcy nie chcą odpowiadać na pytania, które wymagają ujawnienia danych wrażliwych, związanych z finansami przedsiębiorstw” – powiedział we wtorek PAP Mirosław Bartyzel z MOT.

Jak dodał, przedsiębiorcy byli zaskoczeni również dlatego, że MOT nie prowadziła wcześniej wśród nich takiego badania. „ŚDM było jednak na tyle wielkim wydarzeniem, że należy przeprowadzić takie badanie podaży” – wyjaśnił przedstawiciel MOT.

Według niego ankieta przygotowana przez ekspertów z krakowskich uczelni wyższych jest stosunkowo krótka, liczy dwie strony. Wymaga jednak konkretnych odpowiedzi, np. porównania uzyskanych zysków w lipcu tego roku do zysków z tego samego okresu w ubiegłym roku. Są też pytania o wydatki w ostatnim tygodniu lipca, o ceny usług, a także o zatrudnienie podczas ŚDM i o długość czasu pracy.

Najpierw MOT wysłał drogą mailową ankiety do wybranych przedsiębiorców. Gdy okazało się, że poszczególne placówki nie odpowiadają, ankieterzy drogą telefoniczną próbowali przeprowadzić ankietę. „Pytania o finanse firm nie zostały pozytywnie odebrane. Firmy nie chciały odpowiadać, mimo że ich dane nie zostałyby ujawnione, a odpowiedzi posłużyłyby do opracowania zbiorczych wyników” – wyjaśnił przedstawiciel MOT.

Jak podkreślił, badanie podaży będzie kontynuowane, ale za pomocą anonimowej, elektronicznej ankiety. „To będą te same pytania, ale nowa, proponowana przez nas forma daje przedsiębiorcom gwarancję, że pozostają oni anonimowi” – zaznaczył Bartyzel.

Liczy także na to, że placówki będą miały więcej danych niż w sierpniu, który dla wielu przedsiębiorców był zbyt wczesnym czasem na podsumowania po ŚDM.

Ankiety dotyczące podaży MOT chce przeprowadzić w 20 hotelach, 30 restauracjach, 30 biurach podróży i punktach informacji turystycznej oraz w 20 muzeach.

Badanie podaży w czasie ŚDM jest uzupełnieniem badania popytu, które podczas wizyty papieża Franciszka ankieterzy MOT przeprowadzili wśród blisko 2,4 tys. pielgrzymów. Zgodnie z relacjami ankieterów, w czasie ŚDM pielgrzymi chętnie udzielali odpowiedzi na pytania.

Wstępne wyniki ankiet badających popyt i podaż w czasie ŚDM będą znane prawdopodobnie w połowie grudnia.

MOT przeprowadza badania na zamówienie urzędu miasta Krakowa. (PAP)