"Ministerstwo Finansów informuje, że wpływ wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na polski sektor bankowy podlegał analizie Ministerstwa" - napisał resort finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską.

"(...) W ocenie Ministerstwa należy spodziewać się, że opuszczenie UE przez Wielką Brytanię nie będzie miało znaczącego wpływu na sektor bankowy w Polsce, a co za tym idzie na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe" - napisano.