Altus TFI 

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpocznie 26 września przyjmowanie ofert w ramach nabywania do 5 mln akcji własnych, stanowiących do 8,57% kapitału, w celu umorzenia po 16 zł za sztukę, podała spółka. "Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży rozpocznie się w dniu 26 września 2016 r. i zakończy w dniu 30 września 2016 r. Przedmiotem oferty jest nie więcej niż 5 000 000 akcji, które na dzień ogłoszenia oferty stanowią nie więcej niż 8,57 % kapitału zakładowego spółki. Oferowana cena zakupu akcji wynosi 16,0 zł" - czytamy w komunikacie. Akcje nabywane są w celu umorzenia, podano także.

Newag 

Newag odnotował 11,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa AB 

Grupa AB odnotowała 64,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 68,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

AB S.A. ocenia, że jest dobrze przygotowana do wzrostu skali działania w II półroczu roku kalendarzowego, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych grupy Grzegorza Ochędzana.>>>> 

iFun4all 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) zarejestrował akcje iFun4all, poinformowała spółka. Wnioskowany przez spółkę dzień debiutu na NewConnect to piątek, 23 września, podano również. >>>> 

Setanta 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Setanta, sporządzony w związku z przeniesieniem notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z NewConnect, podała Komisja. >>>> 

Alior Bank, Bank BPH  

Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września. >>>>  

Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami Banku BPH, podała giełda. Wcześniej Alior Bank ogłosił przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdują się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych po cenie 31,19 zł za sztukę. Dzień wykupu wyznaczono na 23 września.>>>> 

Kofola 

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zawarła umowę - jako gwarant - zakupu Studenac d.o.o. - producenta wody mineralnej - od firmy Podravka d.d., przy czym nabywcą będzie Radenska z Grupy Kofola, podała spółka. >>>> 

Ferro 

Ferro zamierza rozwijać eksport i wchodzić na nowe rynki, jednocześnie stara się osiągnąć wzrosty sprzedaży na rynku polskim, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

Ferro przygląda się możliwościom akwizycyjnym. Jeśli zdecyduje się na transakcję, weźmie pod uwagę emisję obligacji, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

Ferro liczy na utrzymanie w II półroczu poziomu marż uzyskanych w I półroczu, poinformowała prezes Aneta Raczek.>>>> 

TIM 

Przychody TIM wzrosły o 21,5% r/r do 53,6 mln zł w sierpniu br., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. Narastająco od stycznia przychody ze sprzedaży wzrosły o 18,5% do 393,94 mln zł, podano również. >>>> 

Bank Millennium 

Bank Millennium złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym sąd zakwestionował umowę kredytu indeksowanego we frankach i nakazał bankowi zwrot nadpłat indeksacyjnych i jednej z rat w całości - wynika z wtorkowego komunikatu banku. >>>> 

Atal 

Atal zakończył realizację kolejnej inwestycji we Wrocławiu - drugi etap Stara Odra Residence uzyskał pozwolenie na użytkowanie, podała spółka. Do klientów trafi 90 mieszkań o powierzchniach 35-90 m2 oraz dwa lokale usługowe. >>>> 

PCC Rokita 

PCC Rokita ustaliło cenę nabycia spółki IRPC Polyol z Tajlandii na ok. 8,9 mln zł, podała spółka. Zarząd pozytywnie ocenia zasadność inwestycji. >>>>  

Żywiec 

Grupa Żywiec postanowiła wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 r. w kwocie 11 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.>>>> 

Arteria 

Oferta spółki Gallup Arteria Management, spółki zależnej Arterii na zakup usług contact center na lata 2017- 2019 została wybrana przez Tauron Obsługa Klienta, podała Arteria.>>>> 

Geotrans 

Kompania Elektryczna - spółka zależna Geotransu - podpisała umowy budowlane na 5,7 mln zł. Spółka zakłada, że wpływ tych zamówień będzie widoczny już w wynikach IV kw. 2016 r., podał Geotrans. >>>> 

Protektor 

Protektor liczy, że nowa siedziba z halą produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Felinie (Lublin) przyczyni się do poprawy wyników finansowych, podała spółka. >>>>