"Przedmiotem publicznej subskrypcji było 50 000 listów zastawnych. [...] Cena po jakiej nabywane były listy zastawne w ramach subskrypcji była równa cenie emisyjnej jednego hipotecznego listu zastawnego serii LZ-II-14 i wyniosła 1 000 zł za jeden list zastawny" - czytamy w komunikacie.

Bank podał, że w ramach subskrypcji złożone zostały zapisy przez dziewięciu inwestorów.

"W związku z faktem, iż emisję hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14 prowadzono w ramach Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 mld zł., nie jest możliwe określenie wysokości łącznych kosztów zaliczanych do kosztów emisji hipotecznych listów zastawnych serii LZ-II-14. Koszty te zostaną podane do publicznej wiadomości po rozliczeniu Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych" - czytamy dalej.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład grupy kapitałowej Pekao.

(ISBnews)