"W III kwartale 2016 roku spółka przekazała 500 lokali, wobec 478 lokali w III kwartale 2015 r. (wzrost o 5%). Na wynik finansowy za III kwartał wpływają głównie przekazania na projektach: Saska (127 lokali), Wille Lazurowa (124) oraz Osiedle Przyjaciół (88). Łącznie w okresie trzech kwartałów 2016 roku spółka przekazała 1 320 lokali, co oznacza wzrost o 27% względem tego samego okresu 2015 r., w którym przekazano 1 043 lokale" - czytamy w komunikacie.

Według dewelopera, rynek mieszkaniowy w III kwartale 2016 pozostawał silny. Popyt wyhamował w lipcu, jednak w sierpniu, i zwłaszcza we wrześniu, nastąpiło silne odbicie. Utrzymująca się równowaga popytu i podaży zapewniła stabilizację cen na dotychczasowym poziomie. Niskie stopy procentowe oraz rekordowy poziom oszczędności gospodarstw domowych wspierały rynek mieszkaniowy.

"Podobnie jak w II kwartale, około 40% naszych transakcji zawartych było za gotówkę. W III kwartale 2016 roku nie obserwowaliśmy istotnych zmian na rynku kredytów hipotecznych. Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych nie miało istotnego wpływu na sprzedaż. Oczekujemy jednak wzrostu sprzedaży lokali z segmentu popularnego w styczniu, gdy możliwość uzyskania dopłat powróci" - powiedział prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Według niego deweloperzy wydają się akceptować wyższy poziom ryzyka w transakcjach zakupu gruntów, szczególnie w odniesieniu do niewielkich działek, będących celem małych i średnich deweloperów.

"Znaczne zasoby gotówki stawiają Dom Development na uprzywilejowanej pozycji, czego potwierdzeniem jest zakup projektu Marina Mokotów na około 750 lokali. Wciąż uważamy, że kluczowy jest zdywersyfikowany bank ziemi z projektami gotowymi do uruchomienia w szybkim czasie. Z perspektywy Dom Development bieżąca sytuacja na rynku mieszkaniowym jest bardzo korzystna i pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące kwartały" - podsumował Szanajca.

Dom Development - jeden z największym deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2015 r. spółka sprzedała 2 383 lokale wobec 1944 rok wcześniej.

(ISBnews)