"Wyniki finansowe potwierdzają naszą mocną pozycję w branży. Dobre rezultaty wynikają z efektywnego zarządzania zarówno własnymi portfelami, jak i funduszami sekurytyzacyjnymi. GetBack postrzegany jest na rynku jako serwiser z najwyższej półki, o bardzo silnej pozycji gotówkowej i skutecznym know-how. Współpracę z partnerami biznesowymi podejmujemy z rozwagą, wybierając wyłącznie te podmioty, które gwarantują sprawność i stabilność działania. Dbamy też o to, aby aktywa lokowane w funduszach, jak również nasze własne portfele, były jak najlepszej jakości z biznesowego punktu widzenia" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Na koniec pierwszego półrocza łączna wartość nominalna zarządzanych przez spółkę wierzytelności wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze, podano również.

"Niedawne przejęcie spółki przez konsorcjum funduszy private equity oznacza, że będziemy się rozwijać jeszcze dynamicznej. Zamierzamy inwestować w innowacyjne produkty i zawierać atrakcyjne formy transakcji, które pozwolą zwiększyć naszą konkurencyjność. Korzystne warunki makroekonomiczne, m.in. malejące bezrobocie i wzrost gospodarczy, stanowią dodatkowy pozytywny prognostyk. Równocześnie pragniemy, aby osoby zadłużone, których zobowiązanie finansowe znalazło się w GetBack, były w najwyższym stopniu zadowolone ze współpracy z nami i znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie na pozbycie się ciążącego długu" - powiedział Kąkolewski.

W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity - poprzez spółkę celową DNLD (Emest Investment) - nabyło od grupy kapitałowej Idea Bank 100% akcji GetBack za kwotę 825 mln zł.

GetBack zajmuje się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności, pochodzących przede wszystkim od banków i firm telekomunikacyjnych. Przychody z tego tytułu stanowią 60% wszystkich przychodów. Pozostałe 40% stanowią przychody z tytułu zarządzania zewnętrznymi portfelami wierzytelności.

(ISBnews)