"Przyczyną odstąpienia przez spółkę od negocjacji były rozbieżności oczekiwań stron co do warunków potencjalnej transakcji" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie X-Trade Brokers podkreślił, że w dalszym ciągu będzie dążył do realizacji celów strategicznych w szczególności w zakresie wzrostu liczby aktywnych rachunków określonych m.in. w prospekcie emisyjnym.

X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od maja 2016 r.

(ISBnews)